– Dansk

Nordisk Covid-erklæring

Vi er blandt et hurtigt voksende verdensomspændende fællesskab af sundhedsprofessionelle,  advokater,   akademikere og borgere fra de nordiske lande, som har været dybt bekymrede over vores regeringer politikker i forhold til SARS-CoV-2 og Covid-19 i vores samfund.

Mens vi nærmer os to års interventioner for at begrænse vores forsamlings- og bevægelsesfrihed gennem isolation, karantæne, nedlukninger og maskemandater, er der nu klar evidens for store skadevirkninger og absolut ingen evidens for nogen fordele ved disse indgreb.

Covid-19 og regeringsindgreb

12 måneder efter deres introduktion – mangler der data fra de kliniske fase-3 forsøg, som klart og tydeligt kan dokumentere at disse produkter kan defineres som vacciner. Der er absolut ingen beviser fra de kliniske forsøg på, at disse produkter reducerer viral transmission med SARS Cov 2 eller reducerer risikoen for alvorlige eller dødelige sygdomsudfald fra Covid-19 sygdom. Pfizers egne rapporter viser data, der viser, at disse produkter bidrager til en samlet større byrde af generel sygelighed og dødelighed.

Kritisk analyse af Pfizer 6-måneders kliniske forsøgsdata

Som det afspejles i vore regeringers rapporteringssystemer og observationer blandt sundhedspersonale – både i vores lokalsamfund og på verdensplan – er vi nu dybt foruroligede over den stigning vi ser i alvorlige uønskede hændelser og dødsfald i vores samfund fra disse mRNA-produkter i mennesker i alle aldersgrupper.

Åben Vaers – Red Box

Efterhånden som disse eksperimentelle mRNA-produkter i stigende grad gives til yngre aldersgrupper, er vi nu vidne til, hvad der må være dybt bekymrende for os alle – nemlig en utålelig stigning i alvorlige uønskede hændelser og vaccinerelaterede dødsfald blandt dem under 40 og nu til et jævnt større omfang blandt børn og unge.

Kliniske observationer fra kolleger over hele verden rapporterer nu om bekymrende tegn på mikrotrombose med forhøjede d-dimer-værdier hos mange af dem, der modtager de genbaserede vacciner. Dette kan forklare den betydelige stigning i kliniske manifestationer af organsvigt (f.eks. nyresvigt) og den hyppige rapportering af pericarditis-myocarditis hos unge mennesker, der i adskillige tilfælde fører til hjerteinsufficiens.

Covid-19-vacciner og D-Dimer-niveauer

Vi modtager nu også stigende rapporter om vaccine-associerede livstruende akutte koronare hændelser (akut hjertesyndrom -ACS) – især blandt atleter.

Det er derfor dybt foruroligende og uacceptabelt, at alle vores regeringer – i stedet for øjeblikkeligt at standse og revurdere vaccinationspolitikkerne – fortsætter med at skubbe en fortsat kampagne for massevaccination med indførelse af boosterdoser sammen med vaccinepas/certifikater.

Disse politikker kan kun forstås som uacceptable tvangsmetoder, der er et grundlæggende brud på vores umistelige forfatningsmæssige rettigheder. De er også et grundlæggende brud på artikel 3 – i EU’s charter om grundlæggende rettigheder – menneskets ret til integritet, de internationale konventioner om menneskerettigheder og – fordi disse er eksperimentelle produkter – et alvorligt brud på Nürnberg-koden og Helsinki-erklæringen i forbindelse med informeret samtykke.

Vaccine Adverse Events Reporting

Her er de seneste tal fra Covid-19 “Vaccine Adverse Events Reporting” (VAERS)

Medical Crisis Declaration

aurora borealis during night time

Den nordiske (Covid-19) erklæring er blevet til gennem en nordisk dialog mellem læger, herunder omkring 50 læger fra klinisk medicin (praktiserende læger og speciallæger) og akademisk medicin (epidemiologer, immunologer og mikrobiologer). Sammen med sygeplejersker og forskellige sundhedsbehandlere, farmaceuter og advokater har vi lavet den nordiske Covid-erklæring.

Den nordiske Covid-erklæring (Covid-19) – er en fælleserklæring underskrevet af sundhedsprofessionelle, farmaceuter, advokater, akademikere og bekymrede borgere fra nordiske lande, som støtter og bygger videre på Great Barrington Declaration og  the Rome Declaration og andre initiativer som: Front Line COVID-19 Critical Care AllianceDoctors for Covid EthicsWorld Doctors AllianceHart Group,  American Frontline Doctors , Covid 19 Assembly Brownstone Institute, the German Corona Investigative Committee – alle kritiske over for politikker, der er ført af regeringer siden verden Sundhedsorganisationen (WHO) erklærede en pandemi den 11. marts 2020.

Fra disse og mange andre grupper kommer nogle af de førende juridiske og akademiske og medicinske – kliniske eksperter fra hele verden, som har arbejdet med patientpleje, grundlæggende, klinisk og forskning relateret til folkesundhedsvidenskab og juridiske spørgsmål relateret til foranstaltninger relateret til Covid- 19 og SARS-Cov2.

Les mer her

Vi – som sundhedsprofessionelle, advokater og akademikere – er nu dybt bekymrede over den nuværende mangel på beviser for, at regeringer kan fortsætte med at føre politikker, hvor sunde borgere – og i stigende grad vores børn – bliver underkastet fysisk isolation, karantæne og masketvang baseret på mangelfulde testregimer, der er implementeret i skoler, arbejdspladser, hospitaler og grænser.

  • Det er nu veldokumenteret og ubestridt, at trusselsniveauet (overdødelighed) fra Covid-19 sygdom kan sammenlignes med et mildt til alvorligt sæsonbetinget influenzaudbrud i vores samfund.  Læs mere her .
  • Det er nu veldokumenteret, at asymptomatiske (sunde) bærere af SARS-Cov2 ikke spreder sygdom. Les mer hær.
  • Det er nu veldokumenteret, at brugen af Polymerase Chain Reaction (PCR) og Lateral Flow Tests (LFT) som instrumenter for de nuværende restriktive politikker er yderst tvivlsom og ikke understøttes af laboratorie- eller klinisk relevante guldstandarder. Der er ingen begrundelse for brugen af disse instrumenter i den raske befolkning. Les mer hær.
  • Det er nu veldokumenteret, at der ikke er noget overbevisende bevis for, at obligatoriske indgreb i form af isolation, karantæne og brug af ansigtsmasker hverken mindsker overførslen af sygdom eller reducerer hospitalsindlæggelse eller dødsfald som følge af SARS-CoV2. Les mer hær.

Vi – som sundhedsprofessionelle, advokater og akademikere – er nu dybt bekymrede over den nuværende mangel på beviser for, at regeringer kan fortsætte med at føre politikker, hvor sunde borgere – og i stigende grad vores børn – bliver underkastet hva som må anses som en indirekte form for tvangsvaksinering.

  • Der er ingen dokumenteret dokumentation fra nogen af de kliniske forsøg for nogen meningsfuld klinisk eller beskyttende effekt af vaccinationsprogrammerne ved introduktion eller nu 10 måneder efter. Les mer hær.
  • Den nuværende massevaccinationspolitik – baseret på en eksperimentel nødbrugstilladelse – skaber nu en stigning i Covid-19 kliniske tilfælde, hvor fuldt vaccinerede, som nu omfatter et større antal individer under 60 år, bliver indlagt som vist fra lande som Israel, Island og Storbritannien. Vi formoder, at dette er forårsaget af antistofafhængig forbedring, som det er blevet vist i dyreforsøg. Les mer hær.
  • Da disse eksperimentelle vacciner bliver givet til de yngre aldersgrupper, er vi nu vidne til, hvad der må være dybt bekymrende for os alle – nemlig en utålelig eksplosiv stigning i alvorlige bivirkninger og vaccinerelaterede dødsfald blandt dem under 40 og nu til en jævn i højere grad til Børn og Unge. Læs mere her. Ler mer hær.

Corona-pas er blevet implementeret i stort omfang uden retfærdig proces og baseret på en mangelfuld trusselsvurdering, hvor dødeligheden fra SARS-Cov2 siden dens fremkomst i de fleste lande ikke er mere end en mild (sæsonbestemt) influenza (0,001%-0,01%) til en mere alvorlig (sæsonbestemt) influenza (0,1%-0,2%). Les mer hær.

Indførelsen af sådanne pas/certifikater kan kun forstås som tvangspolitikk, der driver vaccinationsprogrammerne. Disse politikker er et klart brud på vores grundlæggende rettigheder som fastlagt i vores forfatninger forbundet med “naturlovgivningen” og et alvorligt brud på internationale konventioner om menneskerettigheder og Nurenberg-koden. Les mer hær.

Læs mere om baggrunden for denne erklæring her.