Pohjoismainen Koronajulistus

Sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO julisti pandemian 11. maaliskuuta 2020, hallituksemme ovat toteuttaneet eri asteisia ankaria toimenpiteitä, joilla on ollut vakavia seurauksia yksilöille ja koko yhteiskunnalle ja joita on pidettävä vakavina loukkauksina perusoikeuksia kohtaan. Nämä oikeudet on määritelty mm. seuraavissa sopimuksissa

  • YK:n ihmisoikeuksien julistus
  • Nürnbergin koodi ja Helsingin julistus
  • Bioetiikan ja ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Me – jotka olemme allekirjoittaneet tämän julistuksen – emme voi hyväksyä ja pidämme laittomuuksina sitä, että perustuslakeihimme kirjatut luovuttamattomat perusoikeudet ovat nyt uhattuina sellaisilla lakeihin tehdyillä muutoksilla, jotka tehdään ilman perustuslaillista prosessia ja joilta puuttuvat kansanterveyteen liittyvät empiiriset tai tieteelliset perusteet.

Nykyisin saatavilla olevan näytön perusteella kaikki ne muutokset lakeihimme, jotka on tehty kyseenalaisen koronapandemian varjolla, on peruttava välittömästi.


Me – jotka allekirjoitamme tämän julistuksen – pidämme mahdottomana hyväksyä sitä, että hallitukset jatkavat politiikkaa, jossa terveet kansalaiset – ja yhä useammin lapsemme – alistetaan fyysiseen eristykseen, karanteeniin ja kasvomaskipakkoihin, jotka perustuvat puutteellisiin koronataudin testeihin. Näitä toimenpiteitä on toteutettu vaihtelevissa määrin kouluissa, työpaikoilla, sairaaloissa ja maamme rajoilla.

Nykyisen saatavilla olevan näytön perusteella – terveiden henkilöiden testaukset, jäljitykset, eristämiset, karanteenit ja kasvosuojainten pakkokäyttö on lopetettava välittömästi.


Me – jotka allekirjoitamme tämän julistuksen – ehdottomasti emme voi hyväksyä koronataudin joukkorokotuskampanjoiden haittavaikutusten ja kuolemantapausten räjähdysmäistä lisääntymistä yhteiskunnissamme etenkin, kun rokotuskampanjat koskevat nyt nuoria ja lapsiakin.

Tällä hetkellä saatavilla olevan näytön perusteella hallitusten SARS-CoV-2:ta vastaan suunnatut massarokotusohjelmat tulisi keskeyttää välittömästi.


Me – jotka allekirjoitamme tämän julistuksen – näemme koronarokotuspassien ja  -todistusten käyttöönoton välineeksi rajoittaa kansalaisten yhdistymisen vapautta ja liikkumista sekä jakamaan yhteiskuntaa ”rokotettuihin” ja ”rokottamattomiin”. Näitä seikkoja emme voi missään olosuhteissa hyväksyä.  

Nykyisin käytössä olevien tieteellisten todisteiden ja uhka-arvioiden perusteella korona-passien ja -todistusten käyttö on lopetettava välittömästi.

Tämä lausunto on julkaistu xx joulukuuta 2021.