– Suomi

Pohjoismainen Koronajulistus

Kuulumme nopeasti kasvavaan maailmanlaajuiseen terveydenhuollon ammattilaisten, lakimiesten, tutkijoiden ja pohjoismaiden kansalaisten yhteisöön, joka on ollut syvästi huolissaan hallituksen politiikasta, joka liittyy SARS-CoV-2:een ja Covid-19: a yhteiskunnissamme.

Kohta on koettu kaksi vuotta hallituksen johtamia toimia, joilla rajoitettiin kokoontumis- ja liikkumisvapauttamme eristämisten, karanteenien, yhteiskunnan sulkujen ja kasvomaskien avulla, ja  nyt on olemassa selkeitä kiistattomia todisteita aiheutetusta suuresta haitasta eikä mitään todisteita hyödystä.

Hallituksen toimenpiteiden epäonnistuminen

12 kuukautta massarokotusohjelmien käyttöönoton jälkeenkin kliinisen 3. vaiheen tutkimuksista puuttuu edelleen tietoja, jotka vahvistaisivat, että nämä tuotteet voidaan määritellä rokotteiksi. Kliinisissä tutkimuksissa ei ole minkäänlaista näyttöä siitä, että nämä tuotteet vähentäisivät virusten leviämistä tai SARS-Cov-2 – Covid-19 -taudin aiheuttaman vakavan tai kuolemaan johtavan muodon riskiä. Pfizerin omat tiedot kuuden kuukauden seurannan jälkeen osoittavat, että nämä mRNA-tuotteet eivät auta vähentämään Covid-19-kuolemien määrää vaan viittaavat mahdollisesti suurempaan yleiseen tautitaakkaan. Tämä näkyy rokotettujen suurempana sairastavuutena ja kuolleisuutena rokottamattomiin verrattuna.

Pfizerin 6 kuukauden kliinisen kokeen tietojen kriittinen analyysi

Hallituksen raportointijärjestelmät ja terveydenhuollon ammattilaisten havainnot osoittavat – sekä yhteisöissämme että maailmanlaajuisesti – miksi olemme nyt syvästi järkyttyneitä siitä, mitä selvästi ja erehtymättä todistamme: vakavien Covid-19-rokotteiden haittatapahtumien ja kuolemantapausten lisääntyminen. Tätä kaikkia ikäryhmiä koskevaa mRNA-tuotteiden aiheuttamaa vahinkoa emme voi hyväksyä. yhteiskunnissamme.

Avoin VAERS rokotushaittojen tietokanta

Kun näitä kokeellisia mRNA-tuotteita annetaan yhä enemmän nuoremmille ikäryhmille, olemme nyt todistamassa sen, minkä täytyy olla syvästi huolestuttavaa meille kaikille – nimittäin vakavien haittatapahtumien ja rokotteisiin liittyvien kuolemantapausten sietämättömän lisääntymisen alle 40-vuotiaiden keskuudessa ja nyt jopa enenevästi lasten ja nuorten keskuudessa.

Kollegoiden eri puolilta maailmaa tekemät kliiniset havainnot raportoivat nyt huolestuttavia merkkejä mikrotrombooseista, jolloin D-dimeeriarvot ovat erittäin kohonneet monilla geenipohjaisia rokotteita saaneilla. Tämä voi selittää elinten vajaatoiminnan kliinisten ilmentymien merkittävän lisääntymisen (esim. munuaisten vajaatoiminta) sekä usein raportoidut sydänpussin ja sydänlihaksen tulehdukset nuorilla. Nämä johtavat useissa tapauksissa sydämen vajaatoimintaan.

Covid-19-rokotteet ja D-dimeeritasot

Saamme nyt myös yhä enemmän raportteja rokotteisiin liittyvistä henkeä uhkaavista akuuteista sepelvaltimotapahtumista (Acute Cardiac Syndrome -ACS) – erityisesti urheilijoiden keskuudessa.

Tätä taustaa vasten on syvästi huolestuttavaa ja mahdotonta hyväksyä, että kaikki hallituksemme – sen sijaan, että ne välittömästi keskeyttäisivät ja arvioisivat uudelleen rokotuspolitiikkansa – painostavat jatkamaan joukkorokotuskampanjaa ottamalla käyttöön tehosterokotteet ja rokotepassit.

Nämä politiikat voidaan ymmärtää vain tuomittaviksi pakkokeinoiksi, jotka nyt selvästi loukkaavat luovuttamattomia perustuslaillisia oikeuksiamme. Ne rikkovat myös olennaisesti EU:n perusoikeuskirjan 3 artiklaa, siis oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja – koska nämä ovat kokeellisia tuotteita – ne rikkovat vakavasti Nürnbergin säännöstöä ja Helsingin julistusta, koska potilaan tietoista suostumusta kokeeseen ei ole kysytty.

Vaccine Adverse Events Reporting

Tässä ovat viimeisimmät luvut Covid-19-rokotteen haittavaikutusten raportoinnista ja muista (VAERS)

aurora borealis during night time

Pohjoismainen (Covid-19) -julistus on syntynyt lääketieteen ammattilaisten pohjoismaisen vuoropuhelun kautta. Tähän osallistui noin 50 käytännön potilastyötä tekevää yleis- ja erikoislääkäriä sekä epidemiologeja, immunologeja ja mikrobiologeja. Mukana on muita terveydenhuollon ammattilaisia (sairaanhoitajia ja terapeutteja) sekä farmakologeja ja lakimiehiä.

Pohjoismainen Covid-julistus (Covid-19) on Pohjoismaiden terveydenhuollon ammattilaisten, lakimiesten, tutkijoiden ja asiasta kiinnostuneiden kansalaisten allekirjoittama yhteinen julistus, joka tukee ja kehittääGreat Barrington Declaration ja the Rome Declaration ja monia lukuisia aloitteita, kuten:Front Line COVID-19 Critical Care AllianceDoctors for Covid EthicsWorld Doctors AllianceHart Group,  American Frontline Doctors , Covid 19 Assembly Brownstone Institute,  German Corona Investigative Committee,  Daily ExposeCollateral GlobalCovid-19 laissons les médecins prescrire, ja muut – jotka kaikki ovat avoimen kriittisiä meille tarjottua «totuutta» ja niitä erilaisia toimenpiteitä ​kohtaan, joita hallitukset ovat toteuttaneet valheellisen koronapandemian yhteydessä.

Näistä ja monista muista ryhmistä tulevat eräät parhaista akateemisista lainopin ja kliinisen  lääketieteen asiantuntijoista ympäri maailmaa. He ovat työskennelleet Covid-19:ää ja SARS-Cov2:ta ympäröivien hoito-ongelmien parissa sekä peruslääketieteen että kansanterveystieteen kannalta kuten myös arvioineet toimien laillisuutta.

Lue lisää täältä

Hallitukset jatkavat politiikkaa, jossa terveet kansalaiset – ja yhä useammin lapsemme – joutuvat fyysiseen eristykseen, karanteeniin ja pitämään kasvomaskeja. Nämä pakotteet perustuvat kyseenalaisiin testausmenetelmiin, joita on toteutettu kouluissa, työpaikoilla, sairaaloissa ja rajoilla. Nyt on hyvin dokumentoitu, että nämä toimenpiteet aiheuttavat vain suurta haittaa yhteiskunnillemme.  Lue lisää täältä.

  • Nyt on hyvin dokumentoitu, että oireettomat (terveet) SARS-Cov2:n kantajat eivät ole taudin levittäjiä.  Lue lisää täältä.
  • Nyt on hyvin dokumentoitu, että polymeraasiketjureaktion (PCR) ja lateraalivirtaustestien (LFT) käyttö nykyisten rajoituksien perusteina on erittäin kyseenalaista, eivätkä parhaat vertailevat laboratoriokokeet tai kliiniset tutkimukset anna niille tukea. Näiden testimenetelmien käytölle terveissä väestöissä ei ole perusteita.  Lue lisää täältä.
  • Kuten väestötutkimukset ja systemaattiset kirjallisuuskatsaukset ovat osoittaneet jo jonkin aikaa, ei ole ollut vakuuttavia todisteita, joilla voitaisiin perustella pakollisia eristämisiä, karanteeneja tai kasvomaskien käyttöä SARS-CoV2-tartuntojen, sairaalahoitojen tai kuolemantapausten vähentämiseksi. Lue lisää täältä.
  • Lähes kaksi vuotta epidemian alun jälkeen kerätyt todisteet kertovat nyt  ​​vastustamattomasti siitä, että kaikki nämä hallituksen määräämät politiikat aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä.  Lue lisää täältä.

Hallitukset toteuttavat edelleen joukkorokotusohjelmia, jotka nyt selvästi aiheuttavat räjähdysmäisen ja sietämättömän lisääntymisen vakavien haittavaikutusten ja kuolemien määrässä, kuten terveydenhuoltojärjestelmissämme työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset ovat raportoineet ja jotka näkyvät kaikissa rokotteiden haittatapahtumien ilmoittamisjärjestelmissämme.   Lue lisää VAERSista täältä.

 Missään kliinisissä tutkimuksissa ei ole dokumentoitua näyttöä rokotusohjelmien merkittävästä kliinisestä tai suojaavasta vaikutuksesta, ei rokotuksien alussa eikä nyt 12 kuukautta alun jälkeen. Lue lisää täältä.

  • Nykyinen massarokotuspolitiikka – joka perustuu kokeelliseen hätäkäyttölupaan (EU:ssa ehdollinen myyntilupa)  – lisää nyt täysin rokotettujen keskuudessa Covid-19- sairastapauksia, jotka päätyvät sairaalahoitoon ja kuolevat, kuten Israelissa, Islannissa ja Isossa-Britanniassa on havaittu.  Lue lisää täältä. Epäilemme, että tämä johtuu vasta-aineriippuvasta taudin tehostumisesta (ADE), kuten eläinkokeissa on osoitettu. lue lisää täältä
  • Kun näitä kokeellisia rokotteita annetaan yhä enemmän nuoremmille ikäryhmille, olemme nyt todistamassa sen, mikä on epäilemättä syvästi huolestuttavaa meille kaikille – nimittäin vakavien haittatapahtumien ja rokotteisiin liittyvien kuolemantapausten sietämättömän lisääntymisen alle 40-vuotiaiden keskuudessa ja nyt entistä enemmän lasten ja nuorten keskuudessa. On ollut selvää, että lapsia ja nuoria ei ole minkäänlaista syytä altistaa näille kokeellisille biologisille tuotteille.. lue lisää täältä
  • Kollegoiden eri puolilla maailmaa tekemät kliiniset havainnot raportoivat nyt huolestuttavista mikrotromboositapahtumista nuorilla, jotka saavat näitä geenipohjaisia ​​rokotteita. Covid-19-rokotteet ja D-dimeeritasot. Akuuttien sydänoireyhtymien määrä on erityisen huolestuttavasti lisääntymässä nuoremmissa ikäryhmissä kuten on havaittu urheilijoiden keskuudessa. Lue lisää täältä.

Hallitukset ovat ottaneet eri asteisesti käyttöön digitaaliset terveyspassit (koronatodistukset) kaikissa maissamme ja niiden rajoilla. Nämä toimenpiteet ovat selvä uhka luovuttamattomille oikeuksillemme.

  • Tällaisten passien ja todistusten käyttöönotto on toteutettu suurelta osin ilman asianmukaista menettelyä ja virheellisten uhka-arvioiden perusteella. Kuolleisuus SARS-Cov-2- viruksen aiheuttamaan tautiin vastaa useimmissa maissa enintään lievää tai hieman vakavampaa (kausiluonteista) influenssaa. Lievän kuolleisuus on 0,001% –  0,01 %. ja hieman vakavamman on 0,1 % – 0,2 %.. lue lisää täältä
  • Tällaisten passien ja -todistusten käyttöönotto loukkaa selkeästi perusoikeuksiamme sellaisina kuin niistä säädetään “luonnonoikeuteen” liittyvissä perustuslaeissamme, ja loukkaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskevia yleissopimuksia: Euroopan unionin perustamissopimuksen 2. ja 3. artikla sekä EU:n perusoikeuskirjan 3. artikla ( Oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen). Koska rokoteohjelmissa käytetään kokeellisia biologisia tuotteita, Nürnbergin säännöstöä ja Helsingin julistusta rikotaan vakavasti. lue lisää täältä