– Norsk Bokmål

Nordisk Covid-erklæring

Vi er blant et raskt voksende verdensomspennende fellesskap av helsepersonell, advokater, akademikere og borgere fra de nordiske landene som har vært dypt bekymret for vår regjeringspolitikk i forhold til SARS-CoV-2 og Covid-19 i våre samfunn.

Når vi nærmer oss to år med restriksjoner i våre samfunn med begrensening av vår forsamlings- og bevegelsesfrihet gjennom isolasjon, karantene, stengning av næringsliv og økende tvangsbruk av munnbind hos friske borgere, er det nå klare bevis på at disse fører i varierede grad til store skader og hvor det foreligger absolutt ingen bevis for noen fordeler fra slike tiltak.

Covid-19 og statlige inngrep

Som reflektert i myndighetenes rapporteringssystemer og observasjoner blant helsepersonell – både i lokalsamfunnene våre og over hele verden – er vi nå dypt bekymret i det vi tydelig og umiskjennelig er vitne til er en uakseptabel økning av alvorlige Covid-19 vaksine skader og dødsfall i våre samfunn hos mennesker i alle aldersgrupper.

Åpen Vaers – Rød boks

Ettersom disse eksperimentelle vaksinene i økende grad blir gitt til yngre aldersgrupper, er vi nå vitne til det som må være av stor bekymring for oss alle – nemlig en utålelig økning i alvorlige uønskede hendelser og vaksinerelaterte dødsfall blant de under 40 og nå i en enda større økning i omfang av vaksine skader og vaksine relaterte dødsfall blant barn og unge.

Kliniske observasjoner fra kolleger over hele verden rapporterer nå bekymringsfulle signaler om mikrotrombose hos de som mottar de genbaserte vaksinene med en urovekkende økning av hjertesvikt hos unge mennesker på grunn av perikarditt-myokarditt.

Covid-19-vaksiner og D-Dimer-nivåer

Det er derfor dypt urovekkende og uakseptabelt at alle våre regjeringer – i stedet for å revurdere vaksinasjonspolitikken – fortsetter å presse på en kontinuerlig kampanje for massevaksinering med innføring av boosterdoser sammen med vaksinepass/sertifikater.

Denne politikken kan bare forstås som tvangsmetoder som nå fremstår som grunnleggende brudd på våre umistelige konstitusjonelle rettigheter, artikkel 3 – i EUs charter om grunnleggende rettigheter – Retten til personens integritet, FN sin Internasjonal Konvensjon om Menneskerettigheter og Nürnberg-koden og Helsingfors-erklæringen.

Les erklæringen

Vaccine Adverse Events Reporting

Her er de siste tallene fra US-CDC Covid-19 Bivirkningssrapporteing “Vaccine Adverse Reporting System” (VAERS) og nordiske og andre rapporteringsystemer.

aurora borealis during night time

Den nordiske (Covid-19)-erklæringen har kommet i stand gjennom en nordisk dialog mellom medisinske fagpersoner, inkludert rundt 50 leger fra klinisk medisin (fastleger og medisinske spesialister) og akademisk medisin (epidemiologer, immunologer og mikrobiologer). Sammen med sykepleiere og diverse helseterapeuter, farmasøyter og advokater har vi skapt den Nordiske Covid-erklæring.

Den nordiske Covid-erklæringen (Covid-19) – er en felleserklæring signert av helsepersonell, farmasøyter, advokater, akademikere og bekymrede borgere fra nordiske land som støtter og bygger på Great Barrington Declaration og  the Rome Declaration og andre initiativer som: Front Line COVID-19 Critical Care AllianceDoctors for Covid EthicsWorld Doctors AllianceHart Group,  American Frontline Doctors , Covid 19 Assembly Brownstone Institute, the German Corona Investigative Committee, og andre – hvor  alle er kritiske til politikken som regjeringer har implementert siden Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte en pandemi 11. mars 2020.

Fra disse og mange andre grupper kommer noen av de fremste juridiske og akademiske og medisinske – kliniske ekspertene fra hele verden  som har jobbet med pasientbehandling, basal, klinisk og forskning knyttet til folkehelsevitenskap og juridiske forhold rundt tiltak knyttet til Covid-19 og SARS-Cov2. .

Les mer her

Våre regjeringer jobber nå mot klare bevis hvor de fortsetter å forfølge en politikk der friske borgere – og i økende grad våre barn – blir underkastet i varierende grad fysisk isolasjon, karantene og tvangsbruk av munnbind i skoler, arbeidsplasser, sykehus og grenser.

  • Det er nå godt dokumentert og ubestridt at trusselnivået (overdødelighet) fra Covid-19-sykdommen har siden 2020 kunne sammenlignes med en mild til alvorlig sesonginfluensautbrudd i våre lokalsamfunn. les mer her
  • Det er nå godt dokumentert at asymptomatiske (friske) bærere av SARS-Cov2 ikke sprer sykdom. les mer her
  • Det er nå godt dokumentert at bruken av Polymerase Chain Reaction (PCR) og Lateral Flow Tests (LFT) som instrumenter for gjeldende restriktive retningslinjer er svært tvilsomme uten støtte av laboratorie- eller klinisk relevante gullstandarder. Det er ingen begrunnelse for bruk av disse instrumentene i den friske befolkningen.  les mer her
  • Det er nå godt dokumentert at inngrep som isolasjon, karantene og bruk av ansiktsmasker i den friske befolkningen verken reduserer overføring av sykdom eller reduserer sykehusinnleggelse eller dødsfall fra SARS-CoV2. les mer her

Det foreligger ingen troverdig bevisføring som kan legges til grunn for at regjeringer kan fortsette å gjennomføre massevaksinasjonsprogrammer.

  • Det er ingen dokumenterte bevis fra noen av de kliniske studiene kan dokumentere noen meningsfull klinisk eller beskyttende effekt av vaksinasjonsprogrammene ved introduksjon eller nå 12 måneder etter. les mer her
  • Massevaksinasjon – basert på en eksperimentell nødbruksgodkjenning – som vist fra land som Israel, Island og Storbritannia – skaper nå en økning i covid-19 kliniske tilfeller der fullvaksinerte, som nå inkluderer et større antall individer under 60 år, blir innlagt på sykehus.  Les mer her. Vi mistenker at dette er forårsaket av såkalt Antibody Dependent Enhancement som har blitt vist i dyrestudier. les mer her
  • Ettersom disse eksperimentelle vaksinene blir gitt til de yngre aldersgruppene, er vi nå vitne til det som må være av dyp bekymring for oss alle – nemlig en utålelig eksplosiv økning i alvorlige bivirkninger og vaksinerelaterte dødsfall blant de under 40 og nå til en jevn i større grad til Barn og Unge. les mer her

Myndigheter i alle våre land har innført krav til visning av digitale helsepass/sertifikater ved våre grenser og i ulik grad i våre samfunn. Innføring av slike helsepass er en klar trussel mot våre umistelige rettigheter.

  • Disse har blitt implementert i stor grad uten behørig prosess og basert på mangelfulle trusselvurderinger der dødeligheten fra SARS-Cov2 siden opptredenen i de fleste land ikke er mer enn en mild (sesongbetinget) influensa (0,001%-0,01%) til en mer alvorlig (sesongbetinget) influensa (0,1%-0,2%). les mer her
  • Innføringen av slike pass/sertifikater kan bare forstås som tvangspolitikk som driver vaksinasjonsprogrammene. Disse retningslinjene er et klart brudd på våre grunnleggende rettigheter slik de er nedfelt i våre grunnlover knyttet til “naturlov” , et alvorlig brudd på internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, til Nürenberg-koden og Helsingfors Deklarasjonen. les mer her