Nordisk Covid-erklæring

Siden Verdenssundhedsorganisationen erklærede en pandemi den 11. marts 2020, har vores regeringer i varierende grad vedtaget drakoniske foranstaltninger, som har haft alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og samfundet som helhed, og som må betragtes som en alvorlig krænkelse af vores grundlæggende rettigheder, som de er, baseret på:
  • FN’s Menneskerettighedserklæring
  • Nürnberg-koden og Helsinki-erklæringen
  • Verdenserklæringen om bioetik og menneskerettigheder
Vi – der underskriver denne erklæring – er nu dybt bekymrede over, at de grundlæggende umistelige rettigheder, der er nedfældet i vores forfatninger, nu er yderligere truet af ændringer i vores love, som er foretaget uden en forfatningsmæssig proces eller understøttet på empirisk eller videnskabeligt grundlag relateret til folkesundhed.


Vi – der underskriver denne erklæring – finder det uacceptabelt, at regeringer fortsætter med at føre politikker, hvor sunde borgere – og i stigende grad vores børn – udsættes for fysisk isolation, karantæne og maskemandater baseret på utilstrækkelige testregimer, der er blevet implementeret i varierende grad i skoler, job, hospitaler og grænser.

Baseret på aktuel tilgængelig evidens – brug af test (test og testopsporing), isolation, karantæne og tvungen brug af ansigtsmasker til raske personer skal ophøre med det samme.


Vi – der underskriver denne erklæring – finder den næsten eksplosive stigning i bivirkninger og dødsfald fra massevaccinationskampagnerne mod Covid-19 i vores samfund – som nu omfatter børn og unge – for uacceptabel.

Baseret på aktuel tilgængelig evidens – bør regeringens massevaccinations- program for SARS-CoV-2 afbrydes øjeblikkeligt.


Vi – der underskriver denne erklæring – ser indførelsen af ​​Covid-19 pas/certifikater som et instrument til at skabe skel mellem grupper i samfundet. Dette krænker vores grundlæggende rettigheder og skal ses som en farlig og uacceptabel præcedens.
Baseret på aktuel  tilgængelig evidens og trusselsvurderinger skal brugen af ​​Corona-pas/certifikater ophøre med det samme.

Denne erklæring blev offentliggjort 09 desember, 2021.