Nordiska Covid-deklarationen

Sedan Världshälsoorganisationen utropade en pandemi den 11 mars 2020 har våra regeringar i varierande grad vidtagit drakoniska åtgärder som har fått allvarliga konsekvenser för individer och samhället som helhet och som måste betraktas som en allvarliga kränkningar av våra grundläggande rättigheter baserat på:
  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
  • Nürmbergkoden och Helsingforsdeklarationen
  • Den allmänna deklarationen om bioetik och mänskliga rättigheter

Vi – som har undertecknat denna deklaration – är nu djupt oroade över att de grundläggande omistliga rättigheter som finns inskrivna i våra grundlagar nu ytterligare hotas av ändringar i våra lagar som görs utan en konstitutionell process eller stöds på empiriska eller vetenskapliga grunder relaterade till folkhälsan.

Vi – som undertecknar denna deklaration – finner det oacceptabelt att regeringar ska fortsätta att föra en politik där friska medborgare – och i allt högre grad våra barn – utsätts för fysisk isolering, karantän och masktvång baserat på otillräckliga testregimer som har implementerats i varierande grad i skolor, arbetsplasser, sjukhus och vid landsgränser.

Baserat på aktuella tillgängliga bevis – användningen av testning (testing och spårning), isolering, karantän och tvångsanvändning av ansiktsmasker för friska individer så måste dessa åtgärder omedelbart upphöra.


Vi – som undertecknar denna deklaration – tycker att den explosiva ökningen av biverkningar och dödsfall från massvaccinationskampanjerna mot covid-19 i våra samhällen – som nu inkluderar barn och unga – är oacceptabel.
Baserat på för närvarande tillgängliga bevis bör regeringens massvaccinations-program för sars-cov-2 omedelbart avbrytas.

Vi – som skriver under denna deklaration – ser införandet av covid-19 pass/certifikat som ett instrument för att skapa en åtskillnad mellan grupper i samhället. Detta kränker våra grundläggande rättigheter och måste ses som ett farligt och oacceptabelt prejudikat.

Baserat på aktuella tillgängliga bevis och riskbedömningar måste användningen av corona-pass/certifikat omedelbart upphöra.

Denna deklaration publicerades 09 december 2021.