– Svenska

Nordisk covid- 19 deklaration

Vi tillhör en snabbt växande världsomspännande gemenskap av hälso- och sjukvårdspersonal, advokater, akademiker och oroliga medborgare från nordiska länder som är djupt oroade över vår regerings politik i relation till sars-cov-2 och covid-19 i våra samhällen.

När vi närmar oss två års intervention för att begränsa vår mötes- och rörelsefrihet genom isolering, karantän, avstängningar och maskmandat, finns det nu tydliga bevis på stora skador och absolut inga bevis på några fördelar med dessa ingripanden.

Covid-19 och statlig intervention

Som återspeglas i myndigheternas rapporteringssystem och observationer bland sjukvårdspersonal – både i våra samhällen och över hela världen – är vi nu djupt oroade över vad vi tydligt och otvetydigt bevittnar är en oacceptabel ökning av allvarliga covid-19-vaccinbiverkningar och dödsfall i våra samhällen hos människor i alla åldersgrupper.

Open Vaers – Red Box

Eftersom dessa experimentella vacciner i allt högre grad ges till yngre åldersgrupper, bevittnar vi nu vad som måste oroa oss alla – nämligen en oacceptabel ökning av allvarliga biverkningar och vaccinrelaterade dödsfall bland dem under 40 år och nu till en ännu större omfattning bland barn och unga.

Kliniska observationer från kollegor runt om i världen visar nu oroande tecken på mikrotrombos (små blodproppar) hos dem som får de genbaserade vaccinerna med hjärtarytmier – särskilt hos idrottare – med efterföljande hjärtstopp och hjärtsvikt hos unga på grund av perikardit och myokardit.

Covid-19 Vaccines and D-Dimer Levels

Det är därför djupt oroande och oacceptabelt att alla våra regeringar – istället för att omedelbart pausa och omvärdera vaccinationspolitiken – fortsätter att driva en kampanj för massvaccination med införande av boosterdoser tillsammans med vaccinpass/certifikat.

Denna politik kan bara förstås som oacceptabla tvångsmetoder som är ett grundläggande brott mot våra oförytterliga konstitutionella rättigheter och mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter och Nuremberg-koden.

Vaccine Adverse Events Reporting

Här är de senaste siffrorna från US-CDC Covid-19 Vaccine Adverse Reporting System och andra VAERS.

aurora borealis during night time

Den nordiska (Covid-19) deklarationen har kommit till genom en nordisk dialog mellan medicinsk personal, inklusive ett 50-tal läkare från klinisk medicin (GP och medicinska specialister) och akademisk medicin (epidemiologer, immunologer och mikrobiologer). Tillsammans med sjuksköterskor och olika hälsoterapeuter, farmaceuter och jurister har vi skapat den nordiska Covid-deklarationen.

Den nordiska covid-deklarationen (covid-19) är en gemensam deklaration undertecknad av professionella inom sjukvården, jurister, akademiker och berörda medborgare från nordiska länder som stödjer och bygger påGreat Barrington Declaration och the Rome Declaration och många otaliga initiativ som:Front Line COVID-19 Critical Care AllianceDoctors for Covid EthicsWorld Doctors AllianceHart GroupAmerican Frontline Doctors , Covid 19 Assembly Brownstone InstituteGerman Corona Investigative Committee, och andra – att alla öppet är kritiska till politiken som regeringar har implementerat sedan Världshälsoorganisationen (WHO) tillkännagav en pandemi den 11 mars 2020.

Från dessa och många andra grupper kommer några av de främsta juridiska, akademiska och medicinska/kliniska experterna från hela världen som har sysslat med klinisk ledning, grundläggande folkhälsovetenskap och juridik kring covid-19 och sars-cov-2.

Läs mer här

Med den nuvarande bristen på bevis fortsättar regeringar att föra politik där friska medborgare – och allt oftare våra barn – utsätts för fysisk isolering, karantän och maskeringsmandat baserat på bristfälliga testregimer som har implementerats i skolor, arbetsplatser, sjukhus och gränser.

  • Det är nu väldokumenterat och oomtvistat att nivån av hot (överdödlighet) från Covid-19-sjukdomen kan jämföras med en mild till svår säsongsbetonad influensautbrott i våra samhällen. läs mer här
  • Det är nu väldokumenterat att asymtomatiska (friska) bärare av SARS-Cov2 inte sprider sjukdomar. läs mer här
  • Det är nu väldokumenterat att användningen av polymeraskedjereaktion (PCR) och laterala flödestester (LFT) som instrument för den nuvarande restriktiva policyn är mycket tveksam och inte stöds av laboratorie- eller kliniskt relevanta guldstandarder. Det finns inga skäl för användningen av dessa instrument i den friska befolkningen. läs mer här
  • Det är nu väldokumenterat att det inte finns några övertygande bevis för att obligatoriska ingrepp i form av isolering, karantän och bärande av ansiktsmasker varken minskar överföringen av sjukdomar eller minskar sjukhusvistelse eller dödsfall från SARS-CoV2. läs mer här

Vi – som sjukvårdspersonal, advokater och akademiker – är nu djupt oroade över at trots den nuvarande bristen på bevis ser man att regeringar fortsättar att genomföra massvaccinationsprogram.

  • Det finns inga dokumenterade bevis från någon av de kliniska prövningarna på någon meningsfull klinisk eller skyddande effekt av vaccinationsprogrammen vid införandet eller nu 10 månader efter. läs mer här
  • Den nuvarande massvaccinationspolicyn – baserad på ett experimentellt tillstånd för användning vid nödsituationer – skapar nu en ökning av kliniska fall av covid-19 där fullt vaccinerade, som nu inkluderar ett större antal individer under 60 år, läggs in på sjukhus, vilket visat sig från länder som Israel, Island och Storbritannien. Vi misstänker att detta orsakas av Antibody Dependent Enhancement som har visats i djurstudier. läs mer här
  • När dessa experimentella vacciner ges till de yngre åldersgrupperna bevittnar vi nu vad som måste oroa oss alla – nämligen en oacceptabel explosiv ökning av allvarliga biverkningar och vaccinrelaterade dödsfall bland dem under 40 och nu till en jämn i större utsträckning till barn och unga. läs mer här

Regeringar i alla våra länder har infört digitala hälsopass/certifikat i varierande grad vid gränser och i våra länder som är ett tydligt hot mot våra oförytterliga rättigheter.

  • Dessa har implementerats i stort utan vederbörlig process och baserat på en bristfällig hotbedömning där dödligheten från SARS-Cov2 sedan dess uppkomst i de flesta länder inte är mer än en mild (säsongsbunden) influensa (0,001%-0,01%) till en svårare (säsongsbunden) influensa (0,1%-0,2%). läs mer här
  • Införandet av sådana pass/certifikat kan endast förstås som tvångspolicyer som driver vaccinationsprogrammen. Dessa policyer är ett tydligt brott mot våra grundläggande rättigheter som fastställts i våra konstitutioner kopplade till “naturrätt” och ett allvarligt brott mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter och Nurenberg-koden. läs mer här
Läs mer om bakgrunden till denna deklaration här.